Startsida

Erbjudanden

Frågor och Svar

Kunder

Kundtjänster

Våra nätverk

Länkar

Kollegiala tjänster

Om företaget

Tjänster
Kontakt


Byrån har en rullande 10-årig utvecklingsplan.  Behovet av att nyanställa beräknas till ca 1 person per år, fr.o.m 2020.  Dessutom har vi behov av en personalpool med extrapersonal.

Beskrivning av tjänster/uppdrag och nödvändiga kvalifikationer, se nedan.  Vid urval till ny fast tjänst, tas tidigare deltagande i beskriven personalpool i beaktande.  Tillgång till extrapersonal som resurs, prioriteras för närvarande, framför ansökningar till fasta tjänster.

Ansökan med meritförteckning (CV) skickas till info@foretagsstyrning.com.  Skriv i rubrikraden vilken typ av tjänst du ansöker till: Extrapersonal / Redovisnings- / Lönekonsult.
Förfrågningar kan erhållas från Elisabeth Wesley, på tel 031 - 12 69 53.
Med anledning av hög arbetsbelastning ber vi dig undvika onödiga telefonsamtal.

Urvalsprocess och intervjuer sker löpande.

Individuell lönesättning - baseras på formell utbildning, kompetens och yrkeserfarenhet.


Extrapersonal i personalpool som
Redovisningskonsult med / utan lönekonsultkompetens och / eller
Lönekonsult med redovisningskompetens (Obs! ej utan redkomp)


Med anledning av kraftig tillväxt, är vi hela tiden i behov av extra personal att täcka upp under semester, sjukfrånvaro, andra ledigheter, vid hög arbetsbelastning samt som extraresurs mellan nyanställningar.

Som extrapersonal söker vi t.ex pensionärer el andra nu daglediga personer som kan göra sig tillgänglig för stödinsatser på kort varsel.  Arbetstiden kan, under olika kortare perioder, såsom dagar, veckor, några månader el hel högsäsong (vårtermin), variera mellan 5-100%.

Din kompetens bör täcka så många punkter som möjligt beskrivet under Redovisningskonsult / Lönekonsult nedan.


Redovisningskonsult med / utan lönekonsultkompetens och / eller
Lönekonsult med redovisningskompetens (Obs! ej utan redkomp)

för tillsvidareanställning på del-/heltid med initial sedvanlig provanställning i 6 månader. Auktorisation som resp konsult är ej ett krav.

Om jobbet som Redovisningskonsult med / utan lönekonsultkompetens
Som Redovisningskonsult bör du ha minst 5 års erfarenhet från annan redovisnings- / revisionsbyrå inom redovisningsområdet.

Vill du anta utmaningen att, självständigt och i samarbete med revisorn, bidra till att bygga upp en växande redovisningsavdelning och på sikt leda andra i samma arbetsuppgifter?

Du ska ha erfarenhet av arbete med och kommer att arbeta med:
 • Löpande redovisning för alla företagsformer
 • självständigt, kvalificerat bokslutsarbete med kunskap om skatteplanering, för alla företagsformer till minst 50% av en tjänst (dvs ej enstaka bokslut)
 • årsredovisningar
 • deklarationer för fysiska och juridiska personer
 • firma-/bolagsbildningar/-ändringar
 • ekonomiska utredningar av rörig bokföring
 • vara bevandrad med den civilrättsliga- och skatterättsliga lagstiftningen
 • omtaxeringar
 • kunna författa svarsbrev till SKV av taxeringsförfrågningar
 • ska ha använt Microsoft Office som arbetsverktyg
 • du ska ha god datorvana med olika typer av ekonomiprogram för ovan arbetsuppgifter
 • känna till REKO / REX och den praktiska tillämpningen av d:o
 • vara införstådd med de kvalitetskrav som gäller i branschen
 • vara beredd på ständig utveckling och utbildning inom branschen
 • övriga kontorsgöromål
Helst bör du även ha viss erfarenhet av löneadministration enligt beskrivning under Lönekonsult nedan, då efterfrågan av dessa tjänster ökar.

Om jobbet som Lönekonsult med redovisningskompetens (Obs! ej utan redkomp)
Som Lönekonsult bör du ha minst 5 års erfarenhet från annan redovisnings-/revisionsbyrå inom lönekonsultområdet blandat med redovisningserfarenhet.

Dina huvudsakliga och prioriterade arbetsuppgifter ska vara att arbeta med:
 • Löneadministration för ett fåtal klienter med ett fåtal anställda
 • Vara kunnig i löneersättningar enligt allmän svensk lagstiftning
 • Kunna redovisa löneersättningar t Skatteverket (SKV), Försäkringskassa (FK), Arbetsförmedling (AF) och FORA.
 • Kunna hantra lönebidrag
 • Känna till SALK och den praktiska tillämpningen av d:o
 • Känna till GDPR och den praktiska tillämpningen av d:o
 • Vara beredd på att ditt arbetsområde inom löneadministration kan komma att växa
 • Vara bevandrad inom flera ekonomiskt/admnistrativa program
I andra hand ska du, som utfyllnad av arbetstiden, även kunna arbeta med redovisning.  Det är därför viktigt att du har kompetens och erfarenhet inom så många punkter som möjligt, beskrivna under Redovisningskonsult ovan.

Gemensamt för båda tjänsterna gäller:
Att du ska:
 • kunna arbeta självständigt likaväl som i grupp
 • ha en hög servicekänsla för klienterna
 • vara beredd på utökad arbetstid vid arbetsanhopningar
 • vara införstådd med att tjänsterna kräver tystnadsplikt
Revisionskompetens ses som en merit.

Följande kompetenser ser vi som särskilda meriter utöver ovanstående yrkeskrav:
(Obs! Du kan inte komma ifråga för ovanstående tjänster om du enbart har nedanstående kompetenser och ej ovantående.  Se i så fall Konsultuppdrag nedan.)
 • Juridik (bolagsrättslig, arbetsrättslig)
 • Försäljning
 • Marknadsföring
 • Hantering av sociala medier
 • HR kompetens
 • Hantering av hemsidor
 • SEO-kunskap
 • Intresse av affärsnätverkande
 • Nyhetsbrev via Mailchimp

Konsulter
Planer finns på att outsorca flera av våra stabsfunktioner och andra tjänster alt sökes samarbetspartners och fasta leverantörer inom ovanstående, under "Särskilda meriter" beskrivna kompetenser.

Även konsulter meddelar sitt intresse för samarbete till ovan anvisade mailadress.  Ange "Konsult el Samarbete" i rubrikraden.