Startsida

Erbjudanden

Frågor och Svar

Kunder

Kundtjänster

Våra nätverk

Länkar

Kollegiala tjänster

- Underkonsult
- Arbeta hos oss
- Branschtjänstepool

Om företaget

Lediga tjänster
Kontakt

Låt oss samarbeta kollegor emellan.  Många av oss har varit med om både hög- och lågkonjunktur med tidvis för lite och tidvis för mycket resurser.  I stället för att tvingas säga upp personal eller stressa med att anställa ”fel” person för att resten av staben går på knäna, låt oss hjälpas åt över dessa upp- och nedgångar i vår verksamhet, under konjunkturcykler och under låg- och högsäsonger.  Se vidare i vänsterspalten.