Startsida

Erbjudanden

Frågor och Svar

Kunder

Kundtjänster

Våra nätverk

Länkar

Kollegiala tjänster

Om företaget

Lediga tjänster
KontaktKombinerad Revisions- och Redovisningsbyrå med fyra anställda, varav en Godkänd revisor / Auktoriserad redovisningskonsult samt tre övriga Redovisningskonsulter, utför redovisning, revision och ger rådgivning till små och medelstora, ägarledda bolag upp till ca 50 anställda.

Vi söker:
- Extra, branschkompetent personal och
- Uppdragstagare inom andra yrkesområden.
Se mer info under Lediga tjänster


Sänkt Aktiekapital till 25.000 - Mer info under Erbjudanden

Revision med 50% rabatt.  Se sidan Kundtjänster - Revision, för villkor.

Bokföringsstuga, tisdagar 15:00-17:00, mer info under Erbjudanden

Nya uppdrag
Nu har vi plats för fler uppdrag med följande bokslutsdagar:

 31/1-1 redovisningsuppdrag, 1 revisionsuppdrag, 1 kombiuppdrag
 28/2-0 redovisningsuppdrag, 1 revisionsuppdrag, 1 kombiuppdrag
 31/3-1 redovisningsuppdrag, 1 revisionsuppdrag, 0 kombiuppdrag
 30/4-0 redovisningsuppdrag, 1 revisionsuppdrag, 1 kombiuppdrag
 31/5-1 redovisningsuppdrag, 1 revisionsuppdrag, 1 kombiuppdrag
 30/6-0 redovisningsuppdrag, 1 revisionsuppdrag, 0 kombiuppdrag
 31/7-1 redovisningsuppdrag, 1 revisionsuppdrag, 1 kombiuppdrag
 31/8-1 redovisningsuppdrag, 1 revisionsuppdrag, 1 kombiuppdrag
 30/9-1 redovisningsuppdrag, 1 revisionsuppdrag, 1 kombiuppdrag
 31/10-1 redovisningsuppdrag, 1 revisionsuppdrag, 1 kombiuppdrag
 30/11-1 redovisningsuppdrag, 1 revisionsuppdrag, 1 kombiuppdrag
 31/12-0 redovisningsuppdrag, 0 revisionsuppdrag, 0 kombiuppdrag

Ser det ut som om vi inte har plats för dig.  Ring ändå och fråga.  Förändringar kan ha skett sedan senast publicering ovan.


Hur kan vi hjälpa Dig?  Vad vill Du göra nu?
Jag vill veta mer om:
Erbjudanden
Frågor och Svar
Kunder
Kundtjänster
Våra nätverk
Länkar
Kollegiala tjänster
Om företaget
Kontakt

Orientera Dig bland sidorna och se om några tjänster passar Dina/Ditt företags behov. Om Du inte hittar något som passar, ring eller maila oss och fråga efter fler tjänster inom det ekonomisk-/bolagsjuridiska området. Kanske utför vi de tjänster just Du önskar hjälp med.

Vi ser fram emot att få hjälpa Dig med Ditt företag.


Välkommen,
John Wesley Företagsstyrning AB

Elisabeth Wesley
Ägare
Godkänd revisor
Auktoriserad redovisningskonsult