Startsida

Erbjudanden

Frågor och Svar


Kunder

Kundtjänster
- Revision
- Redovisning
- Rådgivning
- Revisionsnära tjänster

Våra nätverk

Länkar

Kollegiala tjänster

Om företaget

Lediga tjänster
Kontakt
Revision i Göteborg

För att balansera våra avdelningar Revision & Redovisning, utför vi Revision med 50% rabatt, första året för nya revisionskunder, förutsatt att du hänvisar till detta erbjudande på hemsidan.

Vi utför professionellt utförd revision i Göteborg.  Vår godkända revisor i Göteborg utför:
  • Lagstadgad revision (AB m fl)
  • Frivillig revision (övriga företagsformer)
  • Affärsrevision (genomgång av Er verksamhet för bättre lönsamhet)
  • Kvalificerad rådgivning
En professionellt genomförd revision skapar trygghet och säkerhet för alla parter och ökar Er trovärdighet gentemot intressenter runtomkring.
Revisionen är också ett verktyg som hjälper Er se över Era system och rutiner för bättre intern kontroll så att verksamheten drivs på bästa sätt.  Revisionen avslutas med en revisionsberättelse som är Ert kvitto på redovisningens och förvaltningens kvalitet.

Kontakta oss gärna för mer information >>