Startsida

Erbjudanden

Frågor och Svar

Kunder

Kundtjänster

Våra nätverk

Länkar

Kollegiala tjänster

- Underkonsult
- Arbeta hos oss
- Branschtjänstepool

Om företaget

Lediga tjänster
Kontakt

Vi har varit med om både hög- och lågkonjunktur och har erfarenhet av både brist på personal och övertalig personal.

Hur ofta har Ni drabbats av att personalen har för lite att göra för att Ni är inne i en lågsäsong eller att klienterna inte kommer med material i den tid Ni önskar?   Hade det då underlättat för Er att kunna låna ut personal till en kollega?

Hur ofta har Ni drabbats av plötslig sjukdom eller mamma-/pappaledigheter i högsäsong och stått där utan resurser med överhopande arbete som gör att resterande personal går på knäna för att inte behöva säga upp klienter?  Hade det då underlättat för Er att kunna vända Er till en kollega och få hjälp av färdigutbildad, kompetent och specialiserad personal med erfarenhet av exakt Era arbetsuppgifter och program?

Vad skulle det betyda för Er att kunna ”låna” personal vid underkapacitet och kunna ”låna ut” personal vid överkapacitet?

Vad skulle det betyda för Er att dessutom kunna få exakt rätt kompetens till rätt pris utan mellanhänder?

Är Du intresserad av att hjälpa oss bygga upp en branschtjänstepool tillsammans med Dina kollegor för allas vårt bästa.  Hör av Dig, så hjälps vi åt >>