Startsida

Erbjudanden

Frågor och Svar

- Resultatplanering
- Lön över bryt-
  punkten, eller ej?


Kunder

Kundtjänster

Våra nätverk

Länkar

Kollegiala tjänster

Om företaget

Lediga tjänster
Tjänster
Kontakt11 tips på resultatreglerande åtgärder

Har du höga vinster som du vill slippa skatta för? Nedan finner du några exempel på förslag att få ner resultatet. Se över följande (i förekommande fall):
 1. Inkurans-/nedskrivning/utrangering av varulager
 2. Köp/leasa bil i företaget i stället för att äga den privat
 3. Skattefria reseersättningar
 4. Skattefria traktamenten
 5. Skattefria förmåner (personalvårdsförmåner)
 6. Lågbeskattade (i förhållande till den privata kostnaden) förmåner (bil, kost)
 7. Låg-/kapitalbeskattad hyra för kontor i egen bostad
 8. Låg-/kapitalbeskattad ränta för inlånat kapital
 9. Pensionsavsättning
 10. Extra löner
 11. Semesterlöner (ägarens semesterlön kan användas resultatreglerande)
När du överväger ovanstående åtgärder, så finns det regler för hur de får genomföras och gränsdragningar som inte får överskridas för att vara giltiga och avdragsgilla.  Konsultera din revisor för bästa resultat!  ...Eller hör av dig till oss.

Vad vill du göra nu?
Jag vill veta mer om:
Lön över brytpunkten