Startsida

Erbjudanden

Frågor och Svar

Kunder


Kundtjänster
- Revision
- Redovisning
- Rådgivning
- Revisionsnära tjänster

Våra nätverk

Länkar

Kollegiala tjänster

Om företaget

Lediga tjänster
Kontakt
Redovisning & Bokföring i Göteborg

Vi hjälper er med bokföring & redovisning i Göteborg så att ni kan fokusera på annat!  Vår redovisningskonsult hjälper Er med:
  • Bokföring
  • Dataregistrering
  • Skattedeklarationer
  • Bokslut
  • ┼rsredovisning
  • Enklare rådgivning
Vi hjälper Er med ett administrationsupplägg som gör det enkelt att sköta Er administration själv utan att det ska behöva kännas som ett nödvändigt ont efter en lång arbetsdag i Er egen verksamhet.  Vill Ni lägga över hela administrationen på oss går det också bra.

Bokföring är visserligen lagstadgad men se det hellre som ett styrverktyg för Er att styra Er verksamhet och utveckla företaget med personal, produkt- och tjänsteflöden till lönsamhet.  Vi hjälper Er se det nyttiga och roliga i bokföring.

Gör så mycket av administration/bokföring Ni klarar av själv, resten lämnar Ni till oss för dataregistrering.

Ni kan också göra allt det löpande själv och bara låta oss hjälpa Er med det svåraste: bokslut, årsredovisning och deklaration(er) innan vår godkända revisor reviderar.

Kontakta oss gärna för mer information >>